Råd och instruktioner till offer för dataläckage

På denna webbplats finns uppdaterade instruktioner och råd till offer för identitetsstöld eller dataläckage. Webbplatsen innehåller länkar till instruktioner som har lagts ut på olika myndigheters och andra organisationers webbplatser. Webbplatsen uppdateras aktivt.

De första stegen till dem som har drabbats av dataläckaget gällande Vastaamo

Om du misstänker att du drabbats av dataläckaget eller har fått ett personligt utpressningsmeddelande, ska du göra enligt följande:

Ta hand om dig själv

 • Bli inte orolig. Det är inte nödvändigtvis just dina personuppgifter som enligt medier har läckt ut. Du är inte ensam och hjälp finns att tillgå!
 • Om du har en gällande vårdkontakt, ska du i första hand kontakta din behandlande läkare eller din terapeut och komma överens om fortsättning av behandlingen. Det är viktigt att se till att den nuvarande behandlingen fortsätter.
 • Om du behöver behandling, kan du kontakta social- och krisjouren eller en hälsovårdscentral i din kommun.

För en dagbok om de åtgärder som du har vidtagit med anledning av dataläckaget.

 • Dina anteckningar kan spela en viktig roll för exempelvis polisen och vid ansökning eller bedömning av skadestånd.
 • När du för en dagbok, håller du också dig själv uppdaterad om dina åtgärder och kan vid behov återkomma till åtgärderna i framtiden.

Samla in bevis

 • Om du har fått ett utpressningsmeddelande, ska du ta en skärmdump av meddelandet och lagra den i din dator för undersökning. Lagra också det ursprungliga meddelandet.

Betala inte lösensumman och kommunicera inte med utpressaren

 • Betalning bidrar till en ökad brottslighet. Ingen kan garantera att cyberbrottslingen inte ska utöva utpressning mot dig igen eller offentliggöra uppgifterna trots att du har betalat lösensumman.
 • Kommunicera inte med utpressaren. Det är sannolikt att uppgifterna redan har läckt ut någon annanstans.

Gör en brottsanmälan om dataläckaget och/eller utpressningen

 • Polisens verksamhetsanvisningar (Extern länk)
 • Du kan göra en elektronisk brottsanmälan på polisens webbplats (Extern länk).
 • Tjänsten kan användas varje dag kl. 6.00–22.45.
 • Även minderåriga bör göra brottsanmälan. Anmälan kan göras av den minderåriga själv eller av vårdnadshavaren.
 • Om du inte genast kan göra en anmälan, ska du senare försöka göra det på nytt.
 • Om du har fått ett utpressningsmeddelande, ska du foga en skärmdump av meddelandet till anmälan. Om du inte kan göra en brottsanmälan på internet, kan du göra den i den lokala polisinrättningen.

Kom ihåg följande i brottsanmälan:

 • Ange ordet Vastaamo.
 • Ange namn på den person som utpressningsmeddelandet hade adresserat till.
 • Om personuppgifter om dig har läckt ut, ska du ange var uppgifterna eventuellt har varit tillgängliga, om du känner till det.
 • Beskriv eventuella krav på lösen och ange leveranssättet och kontonumret i utpressningsmeddelandet.
 • Ange om du har betalat en lösensumma till gärningsmännen.

Meddela till polisens Nättips om du har mer information om det här brottet.

Gör en anmälan om personuppgiftsincident till Cybersäkerhetscentret

Ansök om eget kreditförbud, möjligt att söka även för minderåriga

 • På så sätt kan ingen ta lån i ditt namn. I Finland förs kreditupplysningsregistren av Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy.
 • Minderåriga kan inte söka kredit i eget namn och risken för missbruk är därmed liten. Juridiskt finns det inget hinder för att registrera ett kreditförbud för minderåriga.
 • Kreditförbud hos Asiakastieto (Extern länk) (på finska)
 • Kreditförbud hos Bisnode (Extern länk) (på finska)
 • Vastaamo lovar att ersätta kostnaderna för Asiakastiedos tjänst Tietovahti som meddelar om kreditförbud och kreditupplysningar till dataintrångets offer. Verksamhetsanvisningar finns på Vastaamos webbplats (Extern länk).

Ansök om ett avgiftsfritt adressändringsförbud hos Posti

Ansök om ett avgiftsfritt registreringsförbud (PRS)

 • Genom att ansöka om registreringsförbud kan du förebygga att du utifrån dina personuppgifter antecknas som ansvarig i ett företag till exempel i handelsregistret.

Byt dina lösenord och börja använda en tvåfaktorsautentisering

 • Kontrollera att du använder långa lösenord för alla tjänster.
 • Börja också använda en tvåfaktorsautentisering.

Kontrollera villkoren för dina försäkringar

 • I vissa försäkringsbolags hemförsäkringar ingår begränsade juristtjänster för den som drabbats av identitetsstöld. Utifrån dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Skicka en begäran om insyn i registeruppgifter om dig till Vastaamo

Be företaget radera uppgifterna om dig i de faktureringstjänster som du använder och förbjud användning av dem

 • Faktureringstjänsterna, till exempel Klarna, kan tillåta köp av produkter på faktura utifrån mycket få uppgifter. Genom att åberopa rätten att bli bortglömd i enlighet med dataskyddsförordningen kan du be faktureringstjänsten radera uppgifterna om dig.
 • Kontaktuppgifter för olika faktureringstjänster finns ofta på tjänsternas webbplatser, till exempel i dataskyddsbeskrivningen.

Gör uppgifterna för ditt telefonabonnemang hemliga via operatorn

Be söktjänster radera personuppgifterna om dig från sökmotorer

När du har vidtagit de viktigaste åtgärderna, kan du också överväga följande:


Instruktionerna bygger på KyberVPK:s minneslista till sådana offer för dataläckage som har varit klienter hos Vastaamo före 2019.  

The checklist for the victims of Vastaamo data breach (Extern länk) is also available in English.

Frågor och svar till dig vars uppgifter har läckt ut till internet

Vastaamo 

Vastaamo samarbetar med många myndigheter. Företaget informerar på det sätt som krävs i dataskyddslagstiftningen alla klienter vars uppgifter har blivit föremål för personuppgiftsincident.

Hur ska du göra i en situation där personuppgifter om dig har läckt ut på internet?

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger hjälp och stöd till offren för dataintrånget mot Psykoterapiakeskus Vastaamo och till deras närstående.

KyberVPK

KyberVPK är en frivilligorganisation som hjälper med att lösa och förebygga cyberhot. Organisationen består av cirka trettio finländska cyberexperter.

Mannerheims Barnskyddsförbunds hjälptelefoner

Du kan kontakta Mannerheims barnskyddsförbund om händelserna kring Vastaamos dataläckage orsakar starka känslor hos dig. Du kan söka hjälp anonymt. Kontakterna sparas inte heller.

Vem och vilka kan ge hjälp? Förteckning över organisationer som ger hjälp

Social- och hälsovårdsministeriet

Kommunernas social- och krisjourer

 • Du kan ringa journummer 24/7.
 • Samtalen och tjänsterna är avgiftsfria.
 • Kontaktuppgifter finns på din boendekommuns webbplats.
 • Du kan ringa social- och krisjouren, om läget orsakar dig ångest, rädsla eller sorg. Tillsammans med klienten bedöms även behovet av annan krishjälp eller service.
 • Om du behöver långvarig hjälp, kan jouren hänvisa dig till annan kommunal service.
 • Du kan söka hjälp själv eller din närstående kan göra det på dina vägnar.

Behöver du samtalshjälp per telefon eller i en chattjänst?