Varifrån får jag hjälp?

Om du blir offer för dataläckage ska du inte bli ensam. Du eller din närstående kan ha många frågor som du helst vill prata med en specialist. På denna webbplats har vi samlat olika organisationers telefonnummer och chattadresser, om du vill prata eller chatta med någon.

Kommunernas social- och krisjourer

 • Du kan ringa till kundnummer 24/7 och samtalet är avgiftsfritt.
 • Kontaktuppgifter för jouren finns på din boendekommuns webbplats.
 • Social- och krisjourerna är myndigheter som vid behov kan anlita till exempel olika organisationer eller frivilliga som stöd eller hjälp i verksamheten. Akut krisarbete är kommunernas lagstadgade uppgift inom social- och hälsovården.

  Vastaamos kristelefon

  MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s riksomfattande kristelefon

  MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s riksomfattande Kriisikeskusverkosto

  • Kriscentren erbjuder mötestider på distans, antingen via video eller per telefon.
  • Du kan söka hjälp anonymt och avgiftsfritt och kontakten spelas inte in.
  • Du kan boka tid för ett möte med en krisarbetare och välja om mötet ska hållas ansikte mot ansikte, per telefon eller via video.
  • Länkar till tidsbokning finns på MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s webbplats (Extern länk) 

  MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s kamratstöd till dem som drabbats av dataläckage

  • Om du vill berätta om dina tankar och känslor gällande händelsen, kan du anmäla dig till en stödgrupp.
  • Mer information finns i föreningens broschyr  (på finska).

  Brottsofferjouren

  • chattjänsten RIKUchat (Extern länk) 
  • hjälptelefon 116 006
  • på finska mån–fre kl. 9–20
  • och på svenska mån–fre kl. 12–14

  Mannerheims Barnskyddsförbunds hjälptelefon

  Barn- och ungdomstelefonen

  • telefon 0800 96 116
  • mån–ons kl. 14–17
  • tors kl. 17–20
  • ytterliga information om chattjänst för föräldrar på webbsidor (Extern länk)

  Kyrkans samtalstjänst

  Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

  • Öppen rådgivning i juridiska frågor för konsumenter och patienter 09 4542 2150 (lna/msa).
  • Du kan fråga om dina rättigheter som klient eller patient med anledning av dataläckaget gällande Vastaamo.
  • På måndagar 9-11 och 13-15